Raad van Kerken Eindhoven

Blog Eindhoven Airport: Vrede

Er zijn op Eindhoven Airport wel eens vluchten van en naar Tel Aviv. Ik zag twee orthodoxe Joden in de terminal. Ze droegen hoeden en pijpenkrullen, en gestreepte gebedskleden kwamen onder hun jasjes vandaan. Ze spraken met elkaar in een taal die ik niet versta. Ik moest even bij mezelf nadenken, op welke manier ik ze zou aanspreken. Toen dacht ik, ik zeg “sjaloom”, iemand met vrede groeten, kan nooit kwaad. Ze moesten er om lachen, en antwoordden mij ook met “sjaloom”. Verder dan dat ging onze ontmoeting niet. Maar het was in ieder geval een vredevolle ontmoeting. In de gebedsruimte komt het regelmatig voor dat er een moslim binnenkomt, en dan als begroeting zegt “salaam”. Om zich daarna op het gebed te richten. Sjaloom en salaam, het betekent allebei vrede. Wat is het mooi om elkaar met vrede te begroeten. Hoe doen Christenen dat eigenlijk? Bestaat er een vaste manier om elkaar te begroeten, of blijft het bij hoi en hallo, of goedemorgen? In het voetspoor van Fransiscus, kunnen wij de ander groeten, met “vrede en alle goeds”. Als vrede het beginpunt van je ontmoeting is, is dat een hoopvol uitgangspunt.

Mirjam van Nie