Week van Gebed 2019: Recht voor ogen

‘Recht voor ogen’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek vindt in 2019 plaats van 20 tot en met 27 januari. Het thema haakt aan op de oproep om ‘recht te zoeken’ in het Bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Raad van Kerken en Missie Nederland.

Het materiaal voor de Week van Gebed 2019 is voorbereid door kerken in Indonesië. Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken: “De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van Gebed voor de eenheid.”

Jan Willem Janse, projectleider bij MissieNederland, licht het thema verder toe: “Soms kijken we liever weg van onrecht. Het is oncomfortabel om geconfronteerd te worden met datgene wat er niet klopt in de wereld. Toch hebben we als christenen een andere opdracht. Onrecht gaat God aan het hart. Daarom zet de Week van Gebed voor de eenheid het recht voor ogen. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week van Gebed je blik op recht en onrecht.”

Hier volgt een overzicht met de kerken in Eindhoven die meedoen aan de Week van Gebed.
Elke avond begint om 20.00 uur

Zondag       20 jan Evangelisch Lutherse kerk     Dommelhoefstraat 1a
Maandag    21 jan Oud Katholieke kerk               Boschdijk 354
Dinsdag      22 jan Het Baken                                 Mendelsohnlaan 1a
Woensdag  23 jan De Lichtstad Gemeente          Wegedoornlaan 2a
Donderdag 24 jan GKV-Jacobuskerk                     Orionstraat 7
Vrijdag        25 jan Gemeente Hermon                  Poortakker 20
Zaterdag     26 jan De Kapel/Jongerenhuis           Lichtstraat 376
Zondag        27 jan Catharinakerk                          Catharinaplein 1