Raad van Kerken Eindhoven

Contact

Wilt u contact met de Raad van Kerken Eindhoven?

Postadres:

Raad van Kerken Eindhoven
Camphuijsenstraat 4
5615KS Eindhoven

Per e-mail: raadvankerkeneindhoven@gmail.com

Rekening nummer Triodosbank NL04 TRIO 0320 8337 71 tnv Raad van Kerken Eindhoven

Wilt u contact met het landelijke bureau van de Raad van Kerken?

https://www.raadvankerken.nl/organisatie/contact/