Over ons

De Raad van Kerken Eindhoven is een netwerk van christelijke geloofsgemeenschappen in Eindhoven op grond van wat hen bindt: de overtuiging dat de eer van God alleen gevonden kan worden in de levende mens (Irenaeus van Lyon, 2e eeuw).

Deze geloofsgemeenschappen weten zich – individueel en samen – ten diepste geïnspireerd door Jezus Christus. In en door het netwerk wil de Raad zichtbaar maken wat de geloofsgemeenschappen, individueel en samen, te bieden hebben aan spiritualiteit en bezieling in en voor onze samenleving.

De Raad organiseert en ondersteunt activiteiten, die tot doel hebben:

  • het bevorderen van de verbondenheid tussen christelijke geloofsgemeenschappen
  • het laten groeien van het contact tussen de geloofsgemeenschappen en de stad Eindhoven en omgeving op het gebied van zingeving
  • dienstbaar te zijn aan rechtvaardige verhoudingen tussen mensen, met name waar mensen onrecht wordt aangedaan

Om deze doelen te bereiken organiseert de Raad overleg voor leden en activiteiten die open staan voor ieder. Binnen de Raad van Kerken zijn verschillende oecumenische stichtingen en werkgroepen actief, die elk op hun eigen wijze en vanuit hun eigen spiritualiteit werkzaam zijn ten dienste van de samenleving. Hieronder vallen:

Interreligieus Platform; Geestelijke zorg bij rampen; Stichting ‘Open Huis St. Cathrien’; Stichting Diaconaal Inloophuis ’t Hemeltje; Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven; Stichting Oecumenische Koorvespers Eindhoven;  Vrij en Verder; Stiltecentrum Airport Eindhoven; Stichting Interdiaconaal Overleg Eindhoven; Stichting Materiële Hulpvragen; Stichting Religie en Kunst Eindhoven.