SPEURTOCHT

zoekIn de terminal hoorde ik het gekwetter van vele kinderstemmen. Een groot aantal kinderen holde heen
en weer, allemaal hadden ze een papier in de hand. Ik vroeg wat ze aan het doen waren? Ze waren bezig
met een speurtocht. Een begeleider vertelde dat ze van een school in de buurt waren, en dat ze een
project deden over vervoermiddelen. De speurtocht door de terminal van het vliegveld was daar een
onderdeel van. Ik vroeg of ik hun papier eens mocht bekijken. Ze zeiden dat ze op zoek waren naar de
machine waar je de sleutels van een gehuurde auto kan inleveren. Ik weet waar die staat, maar heb het
lekker niet verklapt. De gebedsruimte stond niet op hun papier. Ze waren zó druk bezig met hun
speurtocht, dat er geen gelegenheid was daar een opmerking over te maken. Ik hoop maar, dat als die
kinderen in hun latere leven op zoek gaan naar een plek om rust te vinden, om stil te zijn, om te bidden,
dat ze die dan vinden.
Mirjam van Nie