Teksten viering dinsdag 19 jan Lutherse kerk

Voor dinsdag 19 januari staan de volgende lezingen op het programma.

Kolossenzen 3 vers 12-17, Johannes 13 vers 1-15,34-35.

‘Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb liefgehad’( naar Johannes 15 vers 12)

De avond voordat Jezus Christus stierf, knielde Hij neer om de voeten van zijn leerlingen te wassen. Hij wist dat samenleven moeilijk is en kende het belang van het elkaar vergeven en dienen. ’Als ik je voeten niet mag wassen, kun je niet bij mij horen’, zei Jezus tegen Petrus. Petrus ontving de dienende Jezus en zijn voeten werden gewassen. De nederigheid en zachtmoedigheid van Christus raakte hem.
Later zou hij Jezus’ voorbeeld navolgen en de gemeenschap van gelovigen in de vroege kerk dienen.
Jezus wil dat zijn leven en liefde door ons heen stromen, zoals voedingsstoffen door de wijnstok. Zo kunnen Christelijke gemeenschappen één lichaam zijn.
Ook nu is het vaak niet gemakkelijk samen te leven. Door onze beperktheid houden we soms niet van onze naasten in kerk en familie en lopen relaties stuk.

Christus nodigt ons uit om bewogen te zijn met de ander, telkens weer. We verwelkomen elkaar met sterke en zwakke punten, omdat we weten dat God ons liefheeft. Zo is Christus in ons midden.

Gebed.

God onze Vader, U toont ons Uw liefde door Christus en door onze zusters en broeders.
Open onze harten, zodat we elkaar, hoe verschillend ook, aanvaarden en vergeven.
Schenk ons samen als één lichaam te leven, zodat ieder mens als een geschenk zichtbaar zal zijn.
Laat ons samen een weerspiegeling zijn van de levende Heer.

Laten we ook bidden voor onze geloofsgemeenschappen, dat we elkaar en anderen mogen dienen, zoals ook Jezus dat deed.
Bidden we ook voor onze verdeeldheid en onze tekortkomingen in liefde naar elkaar.

Het leven met God en het geven om elkaar zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Bidden en werken hoort bij elkaar.
Wanneer wij in Christus blijven, ontvangen wij de Geest van moed en wijsheid om op te treden tegen alle onrecht en verdrukking.

Dat wij een zegen mogen zijn voor elkaar!