Uitnodiging Inspiratiedag Werkgroep Vluchtelingen 4 november 2023

vluchteling
LOVE THE STRANGER

De Werkgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor haar Inspiratiedag op dinsdag 4 november 2023, in de Dominicuskerk Utrecht.

De Bijbel roept op om de vreemdeling lief te hebben. Tijdens de Inspiratiedag onderzoeken sprekers en deelnemers hoe de gemeente Utrecht en kerkelijke en maatschappelijke organisaties in Utrecht het antwoord op deze oproep vormgeven, juist voor de vreemdelingen die in de meest kwetsbare positie verkeren, namelijk mensen zonder papieren.

Deze vindt dit jaar plaats op zaterdag 4 november in de Dominicuskerk in Utrecht.

Welke mogelijkheden en kansen zijn er, welke spanningen en risico’s liggen op de loer? Hoe verhouden kerk en overheid zich en welke politieke uitdagingen zijn er, zeker in deze weken voor de Tweede Kamerverkiezingen? En kunnen deze ervaringen uit Utrecht ook toegepast worden elders in ons land?

Er is een interessant programma met interviews met ongedocumenteerden, verhalen van Thijs Tromp en wethouder Rachel Streefland en werkbezoeken aan locaties, en natuurlijk een slotviering.

Weet je welkom! Aanmelding kan ook via deze link:  https://www.raadvankerken.nl/inspiratiedag2023